Etap 1Wprowadzanie danych użytkownika
Etap 2Weryfikacja danych
Etap 3Podsumowanie
Polski Instytut Ericksonowski

Zapraszamy Cię do rejestracji w systemie szkoleń PIE. Stary system szkoleń został wyłączony, w nowym systemie stara lista odbytych przez Ciebie szkoleń nie będzie dostępna. Możesz uzyskać informację o tych szkoleniach kontaktując się z nami drogą mailową.

RODO

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu przeprowadzenia szkoleń. Dane trafią do Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Pomoc techniczna

W przypadku problemów z działaniem systemu prosimy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem PIE.